Polskich przedsiębiorców czeka wiele zmian. Sprawdź, na co musisz się przygotować.

Obowiązkowe e-faktury dla firm

Fakturowa rewolucja jest kolejnym narzędziem uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. Od 1 lipca 2024 r. obowiązek wystawania faktur za pośrednictwem KSeF będzie dotyczył czynnych podatników VAT. Do tej grupy, najprościej ujmując, zaliczają się wszyscy podatnicy, którzy nie są zwolnieni podmiotowo lub przedmiotowo z VAT-u. Jednocześnie warto zauważyć, że brak obowiązku dla podmiotów zwolnionych z VAT nie jest stanem stałym. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia docelowo również będą zobligowani do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, ale w późniejszym terminie. Z obecnych przepisów wynika, że wystawianie faktury za pośrednictwem KSeF będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r.

Wynagrodzenie minimalne

Koszty pracodawcy pójdą w górę. od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenie minimalne wyniesie 4242 zł. Bazując na dotychczasowych ustaleniach, od 1 lipca 2024 r. płaca minimalna wyniesie 4300 zł. Co to oznacza? Koszt pracodawcy z tytułu jednej umowy o pracę wzrośnie o 773,48 zł, czyli łącznie wyniesie 5110,76 zł. Natomiast od lipca kwota wzrośnie do 5180,64 zł, czyli o kolejne 69,88 zł – łącznie o 843,36 zł.

Wspomniane podwyżki kosztów pracodawcy związane z umową o pracę pokazują, jakie obciążenia finansowe mogą wystąpić w przypadku tradycyjnego zatrudnienia. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wsparcie zdalnych asystentek – to innowacyjne i skalowalne rozwiązanie. Wirtualna asystentka nie jest zobowiązana wyżej wymienionymi przepisami. Dzięki temu nie obowiązują jej też dni ustawowo wolne, może być dostępna w niestandardowych godzinach pracy, pracuje wtedy, kiedy dana firma zgłasza taką potrzebę. Dzięki takiej elastyczności wzrasta jednocześnie jej efektywność. TUTAJ możesz przeczytać więcej na ten temat.

Wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2024 roku wrośnie wysokość miesięcznych składek ZUS na ubezpieczenie: emerytalne (19,52 proc.), rentowe (8 proc.), chorobowe (2,45 proc.), wypadkowe (od 0,67 do 3,33 proc.) oraz na Fundusz Pracy (2,45 proc.). W przyszłym roku składki ZUS dla przedsiębiorców będą wynosić odpowiednio:

Składka emerytalna: 916,35 zł,
składka rentowa: 375,55 zł,
składka chorobowa: 115,01 zł,
składka wypadkowa: 78,40 zł,
składka na Fundusz Pracy: 115,01 zł.

Podstawą obliczeń składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 roku dla przedsiębiorców, którzy nie skorzystają z preferencyjnych stawek ZUS, jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, co równa się kwocie nie mniejszej niż 4694,40 zł.

Odblokowanie KPO

„Z radością informuję, że do Polski właśnie wpłynęło 5 mld euro z programu RePowerEU będącego częścią KPO. To pieniądze na tanią zieloną energię dla polskich obywateli” — poinformowała minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W sumie polski KPO jest wart blisko 60 mld euro.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki,
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  • transformacja cyfrowa,
  • dostępność i jakość ochrony zdrowia,
  • zielona i inteligentna mobilności.

Kasowy PIT

Według najnowszych informacji przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do opłacania podatku dochodowego (PIT) w trybie kasowym, co oznacza, że opłaty te będą dokonywane dopiero po otrzymaniu zapłaty od klientów. Mimo że ta modyfikacja wynika z umowy koalicyjnej, to wciąż brakuje szczegółowych informacji na ten temat. Eksperci ogólnie pozytywnie oceniają ten pomysł, widząc w nim potencjał do ograniczenia problemów związanych z opóźnieniami w płatnościach.

Zmiany w przepisach podatkowych

Od 1 stycznia 2024 roku, stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (targowej, miejscowej, uzdrowiskowej) ulegną zwiększeniu o 15 procent w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących w 2023 roku. Warto jednak zaznaczyć, że to podwyżka stawek maksymalnych nie automatycznie przekłada się na wzrost podatku od domów, mieszkań, nieruchomości firmowych czy ciężarówek o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony, ponieważ ostateczne decyzje w sprawie stawek podatkowych w danej gminie lub mieście są podejmowane przez radnych. Stawki maksymalne są stosowane jedynie przez około 500 spośród prawie 2,5 tysiąca gmin w Polsce.

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje również kolejna zmiana w podatku od czynności cywilnoprawnych. Osoby nabywające szóste i kolejne mieszkanie w tej samej inwestycji deweloperskiej będą zobligowane do zapłacenia, oprócz VAT, dodatkowo 6 procent podatku od czynności cywilnoprawnych. Ograniczenie to dotyczy zakupu sześciu nieruchomości w jednej inwestycji na jednej działce. Niemniej jednak, ze względu na nieprecyzyjne zapisy przepisów, eksperci przewidują, że nikt może nie będzie zobowiązany do uiszczenia 6 procentowego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *