Zatrudnienie pracowników to kluczowy element funkcjonowania każdej firmy. W Polsce istnieje kilka różnych form zatrudnienia, z których przedsiębiorcy mogą korzystać. W tym artykule przyjrzymy się najpopularniejszym formom zatrudnienia pracowników.

Formy pracownicze i niepracownicze

Pierwsza kategoria – pracownicza – odnosi się do ustanowienia relacji zatrudnienia na mocy przepisów Kodeksu pracy. Pracownik zyskuje prawa zawarte w nim oraz jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z tego aktu prawnego. To samo dotyczy pracodawcy, który ponosi większe nakłady finansowe niż w sytuacji innych opcji zatrudnienia.

Tu przeczytasz o ważnych zmianach dla przedsiębiorców w 2024.

Druga kategoria – niepracownicza – obejmuje umowy oparte na przepisach prawa cywilnego i handlowego. Wśród tych umów można wyróżnić umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę agencyjną, a także samozatrudnienie i kontrakt menedżerski.

Umowa o prace

Najbardziej powszechną formą zatrudnienia w Polsce jest umowa o pracę. To tradycyjna forma, która łączy pracodawcę i pracownika na podstawie określonych warunków pracy i wynagrodzenia. Umowa o pracę daje pracownikowi stabilność zatrudnienia, a pracodawcy możliwość lepszego zarządzania zasobami ludzkimi.

Cechy:

 • stabilność zatrudnienia,
 • ochrona pracownika przez Kodeks pracy,
 • pracownik ma prawo do urlopów płatnych, chorobowego oraz innych świadczeń,
 • wysokie koszty dla pracodawcy (np składki ZUS).
 • mniej elastyczność w ustalaniu warunków zatrudnienia.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest popularnym wyborem dla pracowników angażowanych do konkretnego projektu lub zadania. Pracownik wykonuje określone zadanie i otrzymuje wynagrodzenie za efekty swojej pracy. Jest to dobre rozwiązanie dla firm potrzebujących specjalistycznych umiejętności na czas określony.

Cechy:

 • elastyczność w zatrudnianiu na projekty,
 • Koszty dla pracodawcy mogą być niższe niż w przypadku umowy o pracę,
 • brak stabilności zatrudnienia dla pracownika,
 • mniejsza ochrona prawna w porównaniu do umowy o pracę.

Kontrakt menedżerski

Osoby pełniące wysokie stanowiska w firmie, takie jak menedżerowie, często zatrudniane są na podstawie kontraktu menedżerskiego. Tego rodzaju umowy pozwalają na bardziej elastyczne ustalanie warunków zatrudnienia, ale jednocześnie wymagają odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia.

Cechy:

 • elastyczność warunków zatrudnienia,
 • możliwość negocjacji korzystnych warunków finansowych,
 • wymaga specjalistycznych umiejętności i doświadczenia,
 • mniej ochrony prawnej dla pracownika.

Samozatrudnienie B2B

Forma zatrudnienia pracowników w ramach współpracy typu Business-to-Business (B2B) staje się coraz popularniejsza w dzisiejszym świecie biznesu. W tym przypadku firma zawiera umowę z inną firmą, która świadczy określone usługi lub dostarcza konkretne produkty. Współpraca B2B może obejmować zatrudnienie specjalistycznych zespołów, freelancerów lub przedsiębiorstw outsourcingowych.

Cechy:

 • elastyczność i dostęp do specjalistycznych umiejętności,
 • możliwość dostosowania zasobów ludzkich do konkretnych projektów,
 • optymalizacja kosztów operacyjnych,
 • konieczność skoncentrowania się na budowaniu trwałych relacji biznesowych.

Współpraca B2B może być szczególnie atrakcyjna dla firm, które potrzebują dostępu do specjalistycznej wiedzy lub chcą ograniczyć koszty operacyjne poprzez outsourcing.

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wsparcie zdalnych asystentek takich jak w Assistly – to innowacyjne i skalowalne rozwiązanie. Wirtualne asystentki współpracują z przedsiębiorcami na zasadach samozatrudnienia B2B. Dzięki temu nie obowiązują ich też dni ustawowo wolne, mogą być dostępne w niestandardowych godzinach pracy, pracuje wtedy, kiedy dana firma zgłasza taką potrzebę. Dzięki takiej elastyczności wzrasta jednocześnie jej efektywność. TUTAJ możesz przeczytać więcej na ten temat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *